โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 1     การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 1     รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566      
 
 


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง มอบหมายให้นายสายยนต์ ใสแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง และเลขานุการนายกพร้อมทีมงานกองช่าง , สมาชิกสภา ,ออกสำรว...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมอบหมายให้สำนักปลัด นำโดยจ่าเอกธนวุฒิ พึ่งกุศล หัวหน้าสำนักปลัด ,นักวิชาการสาธารณสุข, จพง.ป้องกัน, นักว...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง นำโดย นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดงเพื่อแจ้งให้ทรา...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง นำโดย นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษต...


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง มอบหมายให้นายสายยนต์ ใสแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง และเลขานุการนายกพร้อมทีมงานกองช่าง , สมาชิกสภา ,ออกสำรว...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมอบหมายให้สำนักปลัด นำโดยจ่าเอกธนวุฒิ พึ่งกุศล หัวหน้าสำนักปลัด ,นักวิชาการสาธารณสุข, จพง.ป้องกัน, นักว...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง นำโดย นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดงเพื่อแจ้งให้ทรา...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง นำโดย นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษต...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง มอบหมายให้ท่านนายกหนูแดง จอกเงิน รองนายกสายยนต์ ใสแสง เลขาสมสมัคร ยวงทอง ประธานสภานายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์...

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ,หัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้อำ...

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงพร้อมทีมผู้บริหาร ข้าราชการ , พนักงานส่วนตำบลโนนแดง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระ...

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมทีมผู้บริหาร ประธานสภา และข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13...
 
 
29 พ.ย. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 1
4 ต.ค. 2566 ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี 2566 ครึ่งปี...
25 ก.ย. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 16
21 ก.ย. 2566 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีง...
20 ก.ย. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 15
7 ก.ย. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 14
4 ต.ค. 2566 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566
21 ก.ค. 2566 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห...
27 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้อ...
6 มิ.ย. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขุนด่าน-บ้านโคกประ...
1 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สา...
17 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
9 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
24 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
15 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางถน...
18 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
Loading...
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4245159 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน