โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  #แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 ????ขอขอบคุณข้อมูล : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ แจ้งเหตุสาธารณภัยโทร. 044 813 325 สายด่วนนิรภัย 1784     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2      
 
 


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมทีมผู้บริหาร กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผญบ. สารวัตรกำนัน ,สมาชิกสภา อบต.โนนแดงทุกท่าน ข้าราชการ ...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ ได้ทำกิจกรรมทางศาสนา ไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ เดินจงกลม เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆมีสติและมีวินัย...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา13.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ร่วมพิธีทอดปัจจัยบังสุกุล มอบท...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมอบหมายให้นายสายยนต์ ใสแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมโครงการกำกับและประเมินผล “ แผนตำบล มั่นคง ย...


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมทีมผู้บริหาร กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผญบ. สารวัตรกำนัน ,สมาชิกสภา อบต.โนนแดงทุกท่าน ข้าราชการ ...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ ได้ทำกิจกรรมทางศาสนา ไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ เดินจงกลม เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆมีสติและมีวินัย...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา13.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ร่วมพิธีทอดปัจจัยบังสุกุล มอบท...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมอบหมายให้นายสายยนต์ ใสแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมโครงการกำกับและประเมินผล “ แผนตำบล มั่นคง ย...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประชุมสภาสมัยแรก ปี 2567 ครั้งที่ 1 เพื่อรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานก...

นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง มอบหมายให้ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมท้องถิ่น นำโดย นายประดิษฐ์ เทพนุรักษ์ ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมข้าราชการ พนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เข้าร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่ กรม...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมอบหมายให้นายสายยนต์ ใสแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน ประจำปีงบ...
 
 
23 ก.พ. 2567 #แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ระหว่างวันที...
16 ก.พ. 2567 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ครั้...
16 ก.พ. 2567 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4
15 ม.ค. 2567 กิจกรรมวันที่ 15 มกราคม 2567
5 ม.ค. 2567 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติห...
21 ธ.ค. 2566 #แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแ...
6 ก.พ. 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567 (แบบสขร.1)
8 ม.ค. 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 (แบบสขร.1)
22 ธ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 (แบบสขร.1)
20 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 (แบบสขร.1)
4 ต.ค. 2566 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566
17 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
9 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
24 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
15 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางถน...
18 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
Loading...
 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
Q&A
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4251876 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน