โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โนนแดง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 พ.ย. 2566    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 1 2
  24 ต.ค. 2566    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 22
  24 ต.ค. 2566    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10
  25 ก.ย. 2566    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 16 28
  21 ก.ย. 2566    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 22
  20 ก.ย. 2566    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 15 26
  7 ก.ย. 2566    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 14 25
  17 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 22
  15 ส.ค. 2566    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 13 29
  10 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 21

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4245186 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน