โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โนนแดง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) 12
  4 เม.ย. 2567    รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 8
  8 มี.ค. 2567    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (กรณีจ่ายเงินสะสม) 5
  16 ก.พ. 2567    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 11
  16 ก.พ. 2567    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 5
  23 ม.ค. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1-2567 7
  28 ธ.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6
  25 ธ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 10
  25 ธ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 7
  29 พ.ย. 2566    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 1 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4267700 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน