โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โนนแดง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) 13
  4 เม.ย. 2567    รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 9
  8 มี.ค. 2567    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (กรณีจ่ายเงินสะสม) 6
  16 ก.พ. 2567    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 13
  16 ก.พ. 2567    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 6
  15 ก.พ. 2567    ประชุมสภาสมัยแรก ปี 2567 ครั้งที่ 1 0
  23 ม.ค. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1-2567 8
  5 ม.ค. 2567    นัดประชุมสภาสมัยแรก ปี 2567 0
  5 ม.ค. 2567    เรียกประชุมสมัยแรก ปี 2567 3
  28 ธ.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4271433 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน