โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) 13
  28 ธ.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9
  12 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 89
  20 ธ.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี 2565 61
  3 ต.ค. 2565    รายงานผลโครงการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ( Groundwater Bank ) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2565 38
  27 ก.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 42
  31 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 128
  30 ก.ย. 2564    ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 148
  24 ธ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 204
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4267699 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน