โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 แผนจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2565    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินอุดหนุน) 69
  6 ต.ค. 2565    ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 38
  6 ก.ย. 2565    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมเงินอุดหนุน) 64
  1 ก.ย. 2565    ประกาศใช้แผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) 62
  1 ต.ค. 2564    ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 163
  17 ก.ย. 2564    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 93
  9 พ.ย. 2563    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 103
  9 พ.ย. 2563    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 135
  9 พ.ย. 2563    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 174
  14 ต.ค. 2563    แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบระมาณ 2564 176

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4245171 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน