โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 แผนจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 มี.ค. 2567    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เงินอุดหนุนฯ) 11
  29 ก.ย. 2566    ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 17
  6 ต.ค. 2565    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินอุดหนุน) 86
  6 ต.ค. 2565    ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 51
  6 ก.ย. 2565    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมเงินอุดหนุน) 80
  1 ก.ย. 2565    ประกาศใช้แผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) 75
  1 ต.ค. 2564    ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 174
  17 ก.ย. 2564    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 103
  9 พ.ย. 2563    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 117
  9 พ.ย. 2563    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 146

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4267684 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน