วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ขนาดผ้าม่านแบบทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อโต๊ะรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าพนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง