โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 เม.ย. 2567    รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2566-มีนาคม พ.ศ. 2567) 8
  19 ต.ค. 2566    รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 42
  19 ต.ค. 2566    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6
  5 ก.ย. 2566    รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566 31
  9 ส.ค. 2566    รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566 34
  9 ส.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานมัน หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง 29
  4 ก.ค. 2566    รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 31
  6 มิ.ย. 2566    รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 37
  8 พ.ค. 2566    รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 33
  6 ต.ค. 2565    รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 94

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4267692 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน