โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ม.ค. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1-2567 21
  25 ธ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 17
  25 ธ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 10
  10 ส.ค. 2566    ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 43
  10 ส.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70) ครั้งที่ 5/2566 44
  10 ส.ค. 2566    ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25666-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2566 40
  30 พ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 4/2566 41
  24 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70) แก้ไข ครั้งที่ 3 - 2566 75
  30 พ.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2-2565 69
  10 พ.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 162

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4271423 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน