โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ที่ทำการ อบต.

 
เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
 โทร/โทรสาร 063-6299500
 
E:mail admin@nondaeng.go.th
 
www.nondaeng.go.th
 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4277070 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน