โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 พ.ค. 2567    ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-001 สายบ้านหนองแวง-บ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7 4
  8 พ.ค. 2567    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 0
  10 เม.ย. 2567    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 1
  6 มี.ค. 2567    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2567 1
  6 ก.พ. 2567    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567 (แบบสขร.1) 20
  8 ม.ค. 2567    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 (แบบสขร.1) 19
  22 ธ.ค. 2566    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 (แบบสขร.1) 22
  20 พ.ย. 2566    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 (แบบสขร.1) 19
  4 ต.ค. 2566    รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 58
  21 ก.ค. 2566    ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังลานมัน หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง (e-bidding) 62

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4267719 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน