โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ม.ค. 2563    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 220
  30 ม.ค. 2563    หนังสือส่งนายอำเภอบ้านเขว้า เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี 2563 211
  30 ม.ค. 2563    หนังสือส่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563 248
  30 ม.ค. 2563    หนังสือส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563 214
  30 ม.ค. 2563    แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 214
  17 ม.ค. 2563    คำสั่งเรื่องการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 211
  11 ก.พ. 2562    แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 213
  11 ก.พ. 2562    แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 202
  11 ก.พ. 2562    ประกาศแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 148
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4277086 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน