โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 มี.ค. 2567    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10
  29 ก.พ. 2567    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 4
  26 ม.ค. 2567    รายงานการรับทรัพย์สิน ปี 2566 6
  31 ต.ค. 2566    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5
  20 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 5
  16 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 9
  4 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 16
  18 เม.ย. 2566    รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 54
  10 เม.ย. 2566    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 56
  5 เม.ย. 2566    รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) 48

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4259073 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน