โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ต.ค. 2566    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 13
  28 เม.ย. 2566    ประกาศแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) ประจำปี 2566 34
  1 มี.ค. 2566    ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ ประจำปี 2566 29
  30 ม.ค. 2566    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 46
  28 พ.ย. 2565    ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 45
  4 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29
  23 ก.พ. 2565    ประกาศแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) ประจำปี 2565 123
  25 ม.ค. 2565    ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 121
  21 ม.ค. 2565    ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ ประจำปี 2565 117
  8 พ.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์แผนการออกภาคสนามสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) 166

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4245174 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน