โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 3 6
  26 พ.ค. 2566    รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่2/2566 30
  29 มี.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ปีพ.ศ.2566 38
  14 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภาสมัยแรก ปี พ.ศ.2566 36
  27 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา 27 ธ.ค. 65 อนุมัติเงินสะสม 65 38
  27 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่4/2565 27 ธ.ค. 65 40
  23 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 92
  22 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 22 ส.ค. 65 36
  16 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 84
  15 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 15 ส.ค. 65 34

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4267698 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน