โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 เม.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2566) 61
  13 ก.ค. 2564    ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 200
  13 ก.ค. 2564    ประกาศแผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 194
  12 พ.ค. 2564    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 213
  3 ก.ค. 2561    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดหาแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 194
  6 พ.ย. 2560    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561-2563 192
  6 พ.ย. 2560    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561-2563 194
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4267710 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน