โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ก.ค. 2567    ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 7
  21 มิ.ย. 2567    แจ้งให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ปี 2567 11
  14 มิ.ย. 2567    ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนครั้งที่ 10 10
  10 มิ.ย. 2567    ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีต่างๆ นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 11
  31 พ.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-001 สายบ้านหนองแวง-บ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7 14
  28 พ.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ( E-Service) ทางเว็ปไซต์หน่วยงาน 21
  13 พ.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 17
  4 เม.ย. 2567    รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 24
  3 เม.ย. 2567    ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี 2567 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) 27
  8 มี.ค. 2567    ประกาศ รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ ประจำปีการศึกษา 2567 31

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4277049 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน