โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   

   
  นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
เบอร์โทร  081-0751800
 
จ.อ.ธนวุฒิ  พึ่งกุศล นางสาวนงนุช   ศรีจันทร์ นายนวลจันทร์  จันปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร  093-5259415
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร  091-1499623
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร  091-3380300
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4277110 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน