โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ก.ย. 2566    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 13
  4 ก.ค. 2566    ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2566 49
  4 ก.ค. 2566    ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 40
  12 ก.ย. 2565    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 102
  15 ก.ย. 2564    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 207
  15 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 235
  10 ก.ย. 2561    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 197
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4271441 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน