โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
  โทร : 081-3802877  
 
นายหนูแดง  จอกเงิน   นายสายยนต์  ใสแสง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
โทร : 089-8496790   โทร : 093-3368300
   
  นางสมสมัคร  ยวงทอง  
  เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
 
  โทร : 081-3890143  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4267693 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน