โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 42
  2 ต.ค. 2566    รายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 6
  2 ต.ค. 2566    ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไม่เกิน 500,000 บาท) 2
  6 มิ.ย. 2566    รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 28
  6 ต.ค. 2565    รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 80
  1 ต.ค. 2564    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 171
  14 ต.ค. 2563    รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 197
  12 ก.พ. 2563    รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 186
  7 ต.ค. 2562    รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 199
  8 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 185
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4259058 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน