โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 27
  6 มิ.ย. 2566    รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 22
  6 ต.ค. 2565    รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 73
  1 ต.ค. 2564    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 163
  14 ต.ค. 2563    รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 189
  12 ก.พ. 2563    รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 179
  7 ต.ค. 2562    รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 193
  8 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 177
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4245166 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน