โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567


????️ วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567 ⏰ เวลา 09:00 น.
นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายก อบต.โนนแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.โนนแดง ข้าราชการ และหัวหน้าส่วน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ชั้น 2
เว็ปไซด์ของ อบต.โนนแดง :http://www.nondaeng.go.th/user/show_p.php?news_id=189
สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะค่ะ
เบอร์โทร หน่วยงาน : 063-6299500