โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูผู้สูงอายุ (Care Manager ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โดย นางไพรวัลย์ พันธุ์เกิด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูผู้สูงอายุ (Care Manager ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ บางนา กรุงเทพ