โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช (อพ.สธ) เพื่อศึกษาข้อมูลในการปกปัก ณ.วัดกุดฉนวน เทศบาลทุ่งทอง


วันที่ 3 ก.ค. 67 เวลา 10:00 น.
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช (อพ.สธ)
เพื่อศึกษาข้อมูลในการปกปัก ณ.วัดกุดฉนวน เทศบาลทุ่งทอง