โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ,หัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้อำ


วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ,หัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคเอกชน และประชาชนชาวตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดย มี นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางพุฒสดี ไตรศักดิ์ รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมโครงการฯ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้

2. การมอบกล่องยาพระราชทาน เวชพันธ์สัตว์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ พันธ์ปลา เครื่องอุปโภค-บริโภค

3. การให้บริการหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยมีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 377 ราย

4. การให้บริการของส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ

5.การตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ณ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ