โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมอบหมาย ให้รองนายกสายยนต์ ใสแสงและสำนักปลัด ลงพื้นที่ในการสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านเนื่องจากการเลี้ยงส


วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมอบหมาย ให้รองนายกสายยนต์ ใสแสงและสำนักปลัด ลงพื้นที่ในการสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านเนื่องจากการเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 , และลงพื้นที่ตรวจสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านซับช่องแมว หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป