โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นำโดยนางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงพร้อมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 256


วันที่ 28 กันยายน 2566  เวลา 09.00 น. นำโดยนางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงพร้อมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 และสรุปสถานะการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ชั้น 2