โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 22 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงนำโดยนางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงและทีมผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภา อบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลร่วมกันจัดงานเกษียณ นางห


วันที่ 22 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงนำโดยนางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงและทีมผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภา อบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลร่วมกันจัดงานเกษียณ นางหนูรัก  มาสา ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง