โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก(วาตภัย) ที่เกิดขึ้นในวันที่ 23 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม อบต.โนนแดง ชั้น 2


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก(วาตภัย) ที่เกิดขึ้นในวันที่ 23 พ.ค.66  ณ ห้องประชุม อบต.โนนแดง ชั้น 2

เฟคบุ็ค อบต.โนนแดง : https://www.facebook.com/phatsarawan.wuttana

เว็ปไซด์ของ อบต.โนนแดง :http://www.nondaeng.go.th/user/show_p.php?news_id=189

สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะค่ะ

เบอร์โทร หน่วยงาน : 063-6299500

งานประชาสัมพันธ์ อบต.