โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 18 มีนาคม 2566เวลา 07.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงพร้อมทีมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ และกล่าวถวายรา


วันที่ 18 มีนาคม 2566เวลา 07.00 น.  นางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงพร้อมทีมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

ช่องทางการติดต่อประสานงานค่ะ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์e-mail :saraban_6360203@nondaeng.go.th

เฟคบุ็ค อบต.โนนแดง : https://www.facebook.com/phatsarawan.wuttana

เว็ปไซด์ของ อบต.โนนแดง :http://www.nondaeng.go.th/user/show_p.php?news_id=189

เบอร์โทร หน่วยงาน : 063-6299500

งานประชาสัมพันธ์ อบต.