โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันนี้ 3/3/66 เวลา 13.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ บริเวณไร่ชาลีวงศ์ ม.1 บ้านโนนแดง สามารถระงับเหตุ


วันนี้ 3/3/66 เวลา 13.00 น. นางสาวดวงใจ  จิตร์จันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ บริเวณไร่ชาลีวงศ์  ม.1 บ้านโนนแดง สามารถระงับเหตุ สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ขอขอบคุณ ทีมงานสิ่งแวดล้อม อบต.โนนแดงทุกท่านที่ช่วยกันในการดับเพลิงในครั้งนี้

ช่องทางการติดต่อประสานงานค่ะ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail :saraban_6360203@nondaeng.go.th

เฟคบุ็ค อบต.โนนแดง : https://www.facebook.com/phatsarawan.wuttana

เว็ปไซด์ของ อบต.โนนแดง :http://www.nondaeng.go.th/user/show_p.php?news_id=189

เบอร์โทร หน่วยงาน : 063-6299500

งานประชาสัมพันธ์ อบต.