โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับอำเภอบ้านเขว้าจัดทำโครงการบูรณาการร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 71 พร


#ประชาสัมพันธ์# วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับอำเภอบ้านเขว้าจัดทำโครงการบูรณาการร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 71 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายภูมินท์ชัย  วังศรีวรมัน  นายอำเภอบ้านเขว้า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์e-mail :saraban_6360203@nondaeng.go.th

เฟคบุ็ค อบต.โนนแดง : https://www.facebook.com/phatsarawan.wuttana

เว็ปไซด์ของ อบต.โนนแดง :http://www.nondaeng.go.th/user/show_p.php?news_id=189

สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะค่ะ

เบอร์โทร หน่วยงาน : 063-6299500

งานประชาสัมพันธ์ อบต.