โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4277076 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน