โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปี 2562     ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     ประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน,โรงเรียนบ้านโนนแดง จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ ภายใต้ชื่อกิจกรรมKick off แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ในวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 14.30      
 
 
 


ภารกิจของเรายังไม่หยุดแค่นี้ วันนี้ 8 กพ.62 อบต.โนนแดงออกจ่ายน้ำประปาให้พี่น้องประชาชนตำบลโนนแดงที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง และหมู่ที่ 7 บ้านซับช่องแมว...

7 กพ. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงได้นำรถบรรทุกน้ำ ประปาออกช่วยเหลือภัยแล้งแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลโนนแดง หมู่ที่ 7บ้านซับช่องแมว จำนวน 4 เที่ยว เช้า 2 เที่ยว บ่าย 2 เที่ยว...

1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. อบต.โนนแดง นำโดย นายโกฏ โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง ร่วมกับ กำนันตำบลโนนแดง,ผญบ.ทุกหมู่บ้านและประชาชนตำบลโนนแดง จัดขบวนแห่บายศรีร่วมพิธีเปิดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจ...

1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.โนนแดง ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์...


ภารกิจของเรายังไม่หยุดแค่นี้ วันนี้ 8 กพ.62 อบต.โนนแดงออกจ่ายน้ำประปาให้พี่น้องประชาชนตำบลโนนแดงที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง และหมู่ที่ 7 บ้านซับช่องแมว...

7 กพ. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงได้นำรถบรรทุกน้ำ ประปาออกช่วยเหลือภัยแล้งแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลโนนแดง หมู่ที่ 7บ้านซับช่องแมว จำนวน 4 เที่ยว เช้า 2 เที่ยว บ่าย 2 เที่ยว...

1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. อบต.โนนแดง นำโดย นายโกฏ โลมบุตร นายกอบต.โนนแดง ร่วมกับ กำนันตำบลโนนแดง,ผญบ.ทุกหมู่บ้านและประชาชนตำบลโนนแดง จัดขบวนแห่บายศรีร่วมพิธีเปิดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจ...

1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.โนนแดง ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์...

22 มกราคม 2562 อบต.โนนแดง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ แผนรณรงค์ 60 วัน ...

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 20.00 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า นำโดยท่านนายกโกฎ โลมบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง, ปลัดธนนันท์ อนันต์สินชัย ปลัด อบต.โนนแดง พร้อมทั้งคณะเจ้...

วันที่ 7- 8 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัติวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบป...

วันที่27ธ.ค.2561 เวลา 9:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแเดงจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.คณะผู้นำ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อ...
 
 
30 ม.ค. 2562 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ. ตำแหน...
23 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า...
18 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้...
3 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็...
23 ธ.ค. 2561 แจ้งการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่2/2561 ครั้งที่ 2
11 ธ.ค. 2561 แจ้งกำหนดการประชุมมอบนโยบายของนายอำเภอ วรศิษย์ พุฒจีบ
25 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
20 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนแดง หม...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังหิน บ้านห...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังโพน บ้านห...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนหัน บ้านโ...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายเรียก เ...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายมูลนิธิชัยพ...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 377518 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน