โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 16     การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 16     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567      
 
 


วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมอบหมาย ให้รองนายกสายยนต์ ใสแสงและสำนักปลัด ลงพื้นที่ในการสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านเนื่องจากการเลี้ยงส...

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นำโดยนางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงพร้อมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 256...

วันที่ 22 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงนำโดยนางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงและทีมผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภา อบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลร่วมกันจัดงานเกษียณ นางห...

ชัยภูมิ แจ้งเตือน พื้นที่อำเภอเมือง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ช่วงวันที่ 16-22 ก.ย.66 นี้...


วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงมอบหมาย ให้รองนายกสายยนต์ ใสแสงและสำนักปลัด ลงพื้นที่ในการสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านเนื่องจากการเลี้ยงส...

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นำโดยนางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงพร้อมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 256...

วันที่ 22 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงนำโดยนางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงและทีมผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภา อบต. พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลร่วมกันจัดงานเกษียณ นางห...

ชัยภูมิ แจ้งเตือน พื้นที่อำเภอเมือง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ช่วงวันที่ 16-22 ก.ย.66 นี้...

ประชาสัมพันธ์ !!???? การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 ????????...

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA 96.53 ระดับผ่านดีของจังหวัดชัยภูมิ ขอขอบคุณความสามัคคีที่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ที่ได้คะแนน ประเภท อ...

ผลคะแนนการประเมิน ITA 96.53 ระดับผ่านดีของจังหวัดชัยภูมิ...

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านเขว้าร่วมประชุมเตรียมการ มอบหมายภารกิจในการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ....
 
 
25 ก.ย. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 16
21 ก.ย. 2566 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีง...
20 ก.ย. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 15
7 ก.ย. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 14
22 ส.ค. 2566 รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2566
17 ส.ค. 2566 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งท...
21 ก.ค. 2566 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห...
27 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้อ...
6 มิ.ย. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขุนด่าน-บ้านโคกประ...
1 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สา...
24 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
17 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
9 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
24 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
15 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางถน...
18 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
Loading...
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4234025 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน