โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ มีความประสงค์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง/ชง) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 063 - 6299500 #การเดินทางสะดวก ห่างจากตัวจังหวัด 13 กม.     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง# เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563          
 
 
 
 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2562เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม​ ฉบับที่​1...

ประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ...

จิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรม Big cleaning day...

25 กย. 62 อบต.โนนแดงร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลโนนแดงจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดและผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ลานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ริมหนอง 2000 ปี บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ฉลองครบ 2 ปี...


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2562เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม​ ฉบับที่​1...

ประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ...

จิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรม Big cleaning day...

25 กย. 62 อบต.โนนแดงร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลโนนแดงจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดและผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ลานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ริมหนอง 2000 ปี บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ฉลองครบ 2 ปี...

โครงการเด็กและเยาวชนไทยสดใส ไร้ปัญหาความรุนแรง...

โครงการก่อสร้างของ อบต.โนนแดง...

26/08/62 อบต.โนนแดง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(G...

20 สิงหาคม 2562 อบต.โนนแดง ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 2 และวาระที่3...
 
 
3 ก.พ. 2563 อบต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ มีความประสงค์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำน...
3 ก.พ. 2563 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง# เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบร...
9 ม.ค. 2563
23 ก.ย. 2562 25 กันยายน 2562 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานส่งเสริม กลุ่มอาชีพและตลาดนัดชุมชนตำบ...
3 ก.ย. 2562 จดมหายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2562
28 ส.ค. 2562 รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง *ตำแหน่งนิติกร ปก./ชก.จำนวน 1 อัตรา แล...
26 ก.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อส...
25 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
20 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนแดง หม...
1 ก.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองอร ถึงบ้านน...
1 ก.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจิรพั...
1 ก.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอัครเ...
28 มิ.ย. 2562 ราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตห้วยยาง บ้านโนนแดง หมู่ที่...
28 มิ.ย. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุปรา...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2333401 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน