โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2     รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาทท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น      
 
 
 
 


วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และสรรพากรอำเภอ ได้ลงพื้นที่อบต.โนนแดง เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติราชก...

วันศุกร์​ที่​ 28​ สิงหาคม​ 2563​ อบต.โนนแดง​ จัดทำ"โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง​ กลางทาง​ ปลายทาง​ ประจำปี​ 2563' ...

วันพฤหัสบดีที่27​สิงหาคม​ 2563​ อบต.โนนแดงร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง​ จัดทำ"โครงการสูงวัยใส่ใจรักสุขภาพตำบลโนนแดง​" ...

วันอังคารที่​ 25​ สิงหาคม​ 2563​ อบต.โนนแดง​ ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวตำบลโนนแดง​...


วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และสรรพากรอำเภอ ได้ลงพื้นที่อบต.โนนแดง เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติราชก...

วันศุกร์​ที่​ 28​ สิงหาคม​ 2563​ อบต.โนนแดง​ จัดทำ"โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง​ กลางทาง​ ปลายทาง​ ประจำปี​ 2563' ...

วันพฤหัสบดีที่27​สิงหาคม​ 2563​ อบต.โนนแดงร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง​ จัดทำ"โครงการสูงวัยใส่ใจรักสุขภาพตำบลโนนแดง​" ...

วันอังคารที่​ 25​ สิงหาคม​ 2563​ อบต.โนนแดง​ ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวตำบลโนนแดง​...

25/8/63​ อบต.โนนแดง​ โดยกองคลัง​ ออกพื้นที่เก็บภาษีตามโครงการบริการและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563...

วันพุธที่​19​ สิงหาคม​2563​ #พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 1​ อำเภอบ้านเขว้า​ ประจำปี​ 2563...

วันจันทร์ที่​ 17​สิงหาคม​ 2563​ เวลา10.00​น.​ พิธีเปิด"โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่​ 1​ อำเภอบ้านเขว้า"...

14/8/63​ อบต.โนนแดงรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ...
 
 
4 ส.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล...
29 มิ.ย. 2563 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (...
1 มิ.ย. 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ผู้มีส่วนไ...
1 พ.ค. 2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ หรือสิ่งปฏิกูลบริเวณพื้นที่หม...
30 เม.ย. 2563 กระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดคงทุกมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครั...
16 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง #ประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรม เ...
15 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อง...
15 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อง...
26 ก.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อส...
25 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
20 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนแดง หม...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม ก...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ถึงบ้...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพิศมั...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด็ด จ...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริ...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2959376 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน