โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-002 สายบ้านโนนแดง-บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอืเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 22     ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 21      
 
 


ท่านนายกดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.โนนแดง ร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสา ได้ช่วยกันกรอกทราย แล้วนำกระสอบทราย ไปวางบริเวณจ...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ...

โครงการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ 2565...


ท่านนายกดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง พร้อมผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.โนนแดง ร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสา ได้ช่วยกันกรอกทราย แล้วนำกระสอบทราย ไปวางบริเวณจ...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ...

โครงการศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ 2565...

ร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหาอุทกภัย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชน ...

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง...

ออกปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกพ่นหมอกควันในรัศมี 100 เมตร เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลโนนแดง ...
 
 
26 ก.ย. 2565 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 22
23 ก.ย. 2565 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 21
20 ก.ย. 2565 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (20%) ก.ย.65
13 ก.ย. 2565 โครงการศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ประจำปีงบป...
12 ก.ย. 2565 ผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ครึ่งปีหลัง (มีนาคม2565-สิง...
7 ก.ย. 2565 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 20
29 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร...
20 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติ...
12 ก.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-0...
1 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงานอง...
22 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
9 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
24 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
15 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางถน...
18 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
18 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการถนนคสล.รหัสทางหลว...
Loading...
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4075965 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน