โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขุนด่าน-บ้านโศกประดู่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-008 บ้านโนนแดง ม.2     ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2     การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8      
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนฯ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 ...

มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก(วาตภัย) ที่เกิดขึ้นในวันที่ 23 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม อบต.โนนแดง ชั้น 2...

อบต.โนนแดงลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 – บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ที่ 5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ใช้ รถใช้ถนน...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ( กองคลัง ) จัดทำโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 22 -26 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลโ...


โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนฯ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 ...

มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก(วาตภัย) ที่เกิดขึ้นในวันที่ 23 พ.ค.66 ณ ห้องประชุม อบต.โนนแดง ชั้น 2...

อบต.โนนแดงลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 – บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ที่ 5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ใช้ รถใช้ถนน...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ( กองคลัง ) จัดทำโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 22 -26 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลโ...

การประชุมสมัยสามัญที่ 2/256 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566...

โครงการคืนแสงสว่างสู่ผู้มีปัญหาทางสายตา ตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะที่ 2 ( พบแพทย์หลังการผ่าตัด เพื่อติดตามอาการ ) ณ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล ...

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในการจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า ...

โครงการคืนแสงสว่างสู่ผู้มีปัญหาทางสายตา ตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มีความเสี่ยงทางสายตาทั้งผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา ณ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล...
 
 
30 พ.ค. 2566 ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...
29 พ.ค. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8
24 เม.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายNo Gift Policy( รอบ 6 เดือน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 เม.ย. 2566 ประกาศการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
10 เม.ย. 2566 ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี 2566 ครึ่งปี...
4 เม.ย. 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
1 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สา...
24 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
14 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงา...
7 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
28 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
17 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
9 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
24 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
15 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางถน...
18 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
Loading...
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4221793 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน