โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566     การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 5     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล (ครั้งที่ 2)      
 
 


อบต.โนนแดง kick off โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ( Sustainable Village ) ณ หมู่บ้านนำร่องบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง...

วันที่ 18 มีนาคม 2566เวลา 07.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงพร้อมทีมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ และกล่าวถวายรา...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงเรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566...

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ประจำปี2566 เพื่อปรึกษาหารือ กิจกรรมโครงการการจัดสรรงบประมาณ ในปี2566 ณ ห้องประชุมชั้น2 ...


อบต.โนนแดง kick off โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ( Sustainable Village ) ณ หมู่บ้านนำร่องบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง...

วันที่ 18 มีนาคม 2566เวลา 07.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงพร้อมทีมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ และกล่าวถวายรา...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงเรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566...

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง ประจำปี2566 เพื่อปรึกษาหารือ กิจกรรมโครงการการจัดสรรงบประมาณ ในปี2566 ณ ห้องประชุมชั้น2 ...

วันนี้ 3/3/66 เวลา 13.00 น. นางสาวดวงใจ จิตร์จันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ บริเวณไร่ชาลีวงศ์ ม.1 บ้านโนนแดง สามารถระงับเหตุ...

24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 71 พรรษา ประจำปี 256...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับอำเภอบ้านเขว้าจัดทำโครงการบูรณาการร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 71 พร...

กิจกรรมโยนตัวจากที่สูงตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน( อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง1/2566...
 
 
17 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบ...
16 มี.ค. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 5
22 ก.พ. 2566 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 4
17 ก.พ. 2566 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี 2566
10 ม.ค. 2566 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้...
29 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำป...
14 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงา...
28 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
17 ก.พ. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่ว...
3 ม.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2565
19 ธ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้อ...
17 ก.พ. 2566 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
9 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
24 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมส...
15 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางถน...
18 ม.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร...
Loading...
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4213163 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน