โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.)องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะขอรับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา ติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ในวันเวลาราชก     แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566     คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.โนนแดง      
 
 


#โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ม.6,ม.8,ม.9)#...

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564...

1 มีนาคม 2564 เวลา09:44น. อบต.โนนแดงได้รับการประสานงานจากผู้นำชุมชนว่ามีเพลิงไหม้โดยมีคนลักลอบจุดไฟเผาป่าสงวน...

ปรับเกรดถนนลูกรัง( ม.3)บ้านโนนเสาเล้า...


#โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ม.1,ม.2,ม.4,ม.5,ม.6,ม.8,ม.9)#...

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564...

1 มีนาคม 2564 เวลา09:44น. อบต.โนนแดงได้รับการประสานงานจากผู้นำชุมชนว่ามีเพลิงไหม้โดยมีคนลักลอบจุดไฟเผาป่าสงวน...

ปรับเกรดถนนลูกรัง( ม.3)บ้านโนนเสาเล้า...

4/12/63 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลโนนแดง , รร.บ้านโนนแดง ร่วมกันจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : รณรงค์การปลูกหฯญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินแ...

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565...

28​ กันยายน 2563 คณะกรรมการพัฒนาฯ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

25 กันยายน 2563​ อบต.โนนแดง​ ร่วมกับ​ศพด.วัดดอนไผ่​ จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตา​ทจิต พิธีบายศรีสู่ขวัญ #คุณครูปัทมา​ ถนอมสัตย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ​...
 
 
13 พ.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.)องค์การบริ...
24 ก.พ. 2564 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์กา...
28 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตา...
27 ม.ค. 2564 ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิ...
28 ธ.ค. 2563 ประกาศระเบียบข้อบังคับการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา...
4 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4/2563 ครั้งที่ 1
16 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางAsphaltic Concret...
1 มี.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหั...
1 มี.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหั...
9 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
22 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-0...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม ก...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ถึงบ้...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพิศมั...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด็ด จ...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริ...
Loading...
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3703681 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน