โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2     รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น      
 
 
 
 


เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565...

28​ กันยายน 2563 คณะกรรมการพัฒนาฯ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

25 กันยายน 2563​ อบต.โนนแดง​ ร่วมกับ​ศพด.วัดดอนไผ่​ จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตา​ทจิต พิธีบายศรีสู่ขวัญ #คุณครูปัทมา​ ถนอมสัตย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ​...

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และสรรพากรอำเภอ ได้ลงพื้นที่อบต.โนนแดง เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติราชก...


เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565...

28​ กันยายน 2563 คณะกรรมการพัฒนาฯ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

25 กันยายน 2563​ อบต.โนนแดง​ ร่วมกับ​ศพด.วัดดอนไผ่​ จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตา​ทจิต พิธีบายศรีสู่ขวัญ #คุณครูปัทมา​ ถนอมสัตย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ​...

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และสรรพากรอำเภอ ได้ลงพื้นที่อบต.โนนแดง เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติราชก...

วันศุกร์​ที่​ 28​ สิงหาคม​ 2563​ อบต.โนนแดง​ จัดทำ"โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง​ กลางทาง​ ปลายทาง​ ประจำปี​ 2563' ...

วันพฤหัสบดีที่27​สิงหาคม​ 2563​ อบต.โนนแดงร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง​ จัดทำ"โครงการสูงวัยใส่ใจรักสุขภาพตำบลโนนแดง​" ...

วันอังคารที่​ 25​ สิงหาคม​ 2563​ อบต.โนนแดง​ ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวตำบลโนนแดง​...

25/8/63​ อบต.โนนแดง​ โดยกองคลัง​ ออกพื้นที่เก็บภาษีตามโครงการบริการและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563...
 
 
9 ต.ค. 2563 เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
4 ส.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล...
29 มิ.ย. 2563 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (...
1 มิ.ย. 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ผู้มีส่วนไ...
1 พ.ค. 2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ หรือสิ่งปฏิกูลบริเวณพื้นที่หม...
30 เม.ย. 2563 กระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดคงทุกมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครั...
15 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อง...
15 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อง...
26 ก.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อส...
20 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนแดง หม...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม ก...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ถึงบ้...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพิศมั...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด็ด จ...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริ...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3228169 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน