โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี 2564     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ     ประชาสัมพันธ์การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2)      
 
 


4/12/63 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลโนนแดง , รร.บ้านโนนแดง ร่วมกันจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : รณรงค์การปลูกหฯญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินแ...

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565...

28​ กันยายน 2563 คณะกรรมการพัฒนาฯ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

25 กันยายน 2563​ อบต.โนนแดง​ ร่วมกับ​ศพด.วัดดอนไผ่​ จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตา​ทจิต พิธีบายศรีสู่ขวัญ #คุณครูปัทมา​ ถนอมสัตย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ​...


4/12/63 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลโนนแดง , รร.บ้านโนนแดง ร่วมกันจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : รณรงค์การปลูกหฯญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินแ...

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565...

28​ กันยายน 2563 คณะกรรมการพัฒนาฯ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

25 กันยายน 2563​ อบต.โนนแดง​ ร่วมกับ​ศพด.วัดดอนไผ่​ จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตา​ทจิต พิธีบายศรีสู่ขวัญ #คุณครูปัทมา​ ถนอมสัตย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ​...

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และสรรพากรอำเภอ ได้ลงพื้นที่อบต.โนนแดง เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติราชก...

วันศุกร์​ที่​ 28​ สิงหาคม​ 2563​ อบต.โนนแดง​ จัดทำ"โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง​ กลางทาง​ ปลายทาง​ ประจำปี​ 2563' ...

วันพฤหัสบดีที่27​สิงหาคม​ 2563​ อบต.โนนแดงร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง​ จัดทำ"โครงการสูงวัยใส่ใจรักสุขภาพตำบลโนนแดง​" ...

วันอังคารที่​ 25​ สิงหาคม​ 2563​ อบต.โนนแดง​ ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวตำบลโนนแดง​...
 
 
24 ก.พ. 2564 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์กา...
28 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตา...
28 ธ.ค. 2563 ประกาศระเบียบข้อบังคับการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา...
3 พ.ย. 2563 สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกั...
9 ต.ค. 2563 เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
13 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะประจำปีงบปรัมาณ 2563
9 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน...
22 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-0...
22 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-0...
12 ม.ค. 2564 ประกาศยกเลิกโครงการงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
15 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อง...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม ก...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ถึงบ้...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพิศมั...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด็ด จ...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริ...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3646705 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน