โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  จดมหายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2562     รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง *ตำแหน่งนิติกร ปก./ชก.จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.(ว่าง ตุลาคม 62) จำนวน 1 อัตรา     ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงเรียนบ้านโนนแดง ถึงลำห้วยชีลอง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6      
 
 
 
 


โครงการเด็กและเยาวชนไทยสดใส ไร้ปัญหาความรุนแรง...

โครงการก่อสร้างของ อบต.โนนแดง...

26/08/62 อบต.โนนแดง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(G...

20 สิงหาคม 2562 อบต.โนนแดง ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 2 และวาระที่3...


โครงการเด็กและเยาวชนไทยสดใส ไร้ปัญหาความรุนแรง...

โครงการก่อสร้างของ อบต.โนนแดง...

26/08/62 อบต.โนนแดง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแผนที่ภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(G...

20 สิงหาคม 2562 อบต.โนนแดง ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 2 และวาระที่3...

20 สิงหาคม 2562 กองช่าง นำคณะกรรมการออกตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.1 บ้านโนนแดง...

ประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่1/2562...

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...

24 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาตำบลโนนแดง ร่วมโครงการเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกร...
 
 
3 ก.ย. 2562 จดมหายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2562
28 ส.ค. 2562 รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง *ตำแหน่งนิติกร ปก./ชก.จำนวน 1 อัตรา แล...
12 ก.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริม คุณธร...
26 มิ.ย. 2562 #ข่าวประชาสัมพันธ์# ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จะออกให้บริการนอก...
4 มิ.ย. 2562 #ประชาสัมพันธ์เชิญชวน# องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า ร่วมกับ...
23 พ.ค. 2562 การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญกา...
26 ก.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อส...
25 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
20 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนแดง หม...
1 ก.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองอร ถึงบ้านน...
1 ก.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจิรพั...
1 ก.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอัครเ...
28 มิ.ย. 2562 ราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตห้วยยาง บ้านโนนแดง หมู่ที่...
28 มิ.ย. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุปรา...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1411320 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน