โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาทท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     ยุทธศาสตร์ชาติ     แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ของ อบต.โนนแดง      
 
 
 
 


(13/05/63) เวลา 9.00 น. อบต.โนนแดงลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. ออกฉีดพ่นหมอกควันยุงลายตามโครงการ รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2563 ณ วัดดอนไผ่ 2. กิจกรรมตรวจเยี่ยมสถานที่ประกอบกิจกา...

13/05/63. อบต.โนนแดง​ โดยการมอบหมาย จากท่านนายกโกฏ โลมบุตร ท่านปลัดธนนันท์ อนันต์สินชัย ให้ นายธานินทร์ ไชยชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินการเปลี่ยนชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ไฟฟ้าสาธารณะหม...

'​กิจกรรมปลูกไผ่มงคลล้านต้น หน้าฝนปีนี้ที่ชัยภูมิ'​ (5 พฤษภาคม 2563 )...

0/04/63​ เวลา 11.00​ น. กองช่าง​ อบต.โนนแดง​ได้นำคณะกรรมการ​ตรวจงานออกพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล.บริเวณที่ดินนายแสง​ ใจปิติ(ม.9​บ้านเจริญทรัพย์)#ขอขอบพระคุณเจ้าของที่ดิ...


(13/05/63) เวลา 9.00 น. อบต.โนนแดงลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. ออกฉีดพ่นหมอกควันยุงลายตามโครงการ รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2563 ณ วัดดอนไผ่ 2. กิจกรรมตรวจเยี่ยมสถานที่ประกอบกิจกา...

13/05/63. อบต.โนนแดง​ โดยการมอบหมาย จากท่านนายกโกฏ โลมบุตร ท่านปลัดธนนันท์ อนันต์สินชัย ให้ นายธานินทร์ ไชยชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินการเปลี่ยนชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ไฟฟ้าสาธารณะหม...

'​กิจกรรมปลูกไผ่มงคลล้านต้น หน้าฝนปีนี้ที่ชัยภูมิ'​ (5 พฤษภาคม 2563 )...

0/04/63​ เวลา 11.00​ น. กองช่าง​ อบต.โนนแดง​ได้นำคณะกรรมการ​ตรวจงานออกพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล.บริเวณที่ดินนายแสง​ ใจปิติ(ม.9​บ้านเจริญทรัพย์)#ขอขอบพระคุณเจ้าของที่ดิ...

29/04/63​ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.โนนแดง ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(สัตว์เลี้ยง​ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม)​#ม.1และ#ม.6​ ณ​ วัดกลางโนนแดง #ขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชน/ท่านผญบ./ท่านส.อบต.ทุกท่าน​ที่ช...

๒๐/๐๔/๒๕๖๓ อบต.โนนแดง​ โดยการมอบหมาย จากท่านนายกโกฏ โลมบุตร ท่านปลัดธนนันท์ อนันต์สินชัย ให้นักวิชาการสาธารณสุข​ /จพง.ป้องกันฯ​ ออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ประชาชน รู้จักการป้องกันตัว ตามมาตรการป้องกัน...

เวลาประมาณ​15.30น.​ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลโนนแดง​ อบต.โนนแดง​ ขอรายงานสภาพถนนหน้าวัดดอนไผ่ ซึ่ง วันนี้ ฝนตกหนัก พบว่ามีน้ำขังเล็กน้อย เนื่องจากเจ้าของพื้นที่ ยินยอมให้ทำการระบายน้ำ ซึ่งขณะนี้ได้จ...

๑๗/๐๔/๒๕๖๓ อบต.โนนแดง​ โดยการมอบหมาย จากท่านนายกโกฏ โลมบุตร ท่านปลัดธนนันท์ อนันต์สินชัย ให้ นายธานินทร์ ไชยชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ ๙...
 
 
4 ส.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล...
29 มิ.ย. 2563 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (...
1 พ.ค. 2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ หรือสิ่งปฏิกูลบริเวณพื้นที่หม...
30 เม.ย. 2563 กระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดคงทุกมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครั...
16 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง #ประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรม เ...
16 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง #ประกาศจังหวัดชัยภูมิ #คำสั...
15 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อง...
15 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อง...
26 ก.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อส...
25 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
20 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนแดง หม...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม ก...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ถึงบ้...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพิศมั...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด็ด จ...
27 พ.ค. 2563 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริ...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2823851 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน