โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง# เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกู่ หนองนา หนองแห้ว บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1     ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายวุฒิชาติ มาสา ถึงบ้านนายอู๊ด แม่ทองย้อย (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2      
 
 
 


สวัสดีปีใหม่ไทยวันสงกรานต์2562 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ สรงน้ำรถ(แม่ย่านาง)” ขอให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข โชคดี ร่มเย็นเป็นสุข เดินทางโดยสวั...

อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จัดทำโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 (7วันอันตราย ระหว่างวันที่11-17เมษายน 2562) เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ โดยวันแรกวันที่ 11 เมษายน ...

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า และผู้นำชุมชนร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการราย นายสุวิทย์ เด่นวงศ์ ม.2 บ้านโนนแดง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจา...

9 เม.ย. 2562 เวลา08.30 น. อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้า ออกเก็บตกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยง(หมาแมว) มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยง(หมาแมว)มาฉีด ดังนี้ ม.9 บ้านเจริญทรัพย์ จำนวน 27 ตัว ม.5 บ้านหนองแวงจำนว...


สวัสดีปีใหม่ไทยวันสงกรานต์2562 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “ทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ สรงน้ำรถ(แม่ย่านาง)” ขอให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข โชคดี ร่มเย็นเป็นสุข เดินทางโดยสวั...

อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จัดทำโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 (7วันอันตราย ระหว่างวันที่11-17เมษายน 2562) เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ โดยวันแรกวันที่ 11 เมษายน ...

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า และผู้นำชุมชนร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการราย นายสุวิทย์ เด่นวงศ์ ม.2 บ้านโนนแดง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจา...

9 เม.ย. 2562 เวลา08.30 น. อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้า ออกเก็บตกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยง(หมาแมว) มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยง(หมาแมว)มาฉีด ดังนี้ ม.9 บ้านเจริญทรัพย์ จำนวน 27 ตัว ม.5 บ้านหนองแวงจำนว...

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.00น. อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้า ออกพื้นที่เก็บตกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง(หมา แมว)ในพื้นที่ ม.5 บ้านหนองแวง จำนวน 147ตัวและ ม.2 บ้านโนนแดง จำนวน 8 ตัว...

วันที่ 4 เม.ย 62 เวลา10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า นำโดยนายโกฏ โลมบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงพร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่มอบสังกะสีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการมุงหลังคาของบ้า...

วันที่ 4 เมษายน 2562 อบต.โนนแดง อำเภอบ้านเขว้า ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง(หมา แมว)ในพื้่นที่ตำบลโนนแดง จำนวน 630 ตัว ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้ามา...

วันที่ 3 เม.ย 62 เวลา13.40 น.บ้านซับช่องแมว.7ต.โนนแดง ได้มีเหตุวาตภัยในพื้นที่คือฝนตกและลมพัดอย่างแรงทำให้บ้านเรือนเสียหายไปหนึ่งหลังคือบ้านนางบุปผา โพธิ์ศรีสม บ้านเลขที่2 ม.7ต.โนนแดงได้รับความเสียหาย...
 
 
11 เม.ย. 2562 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง# เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบร...
12 มี.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเร...
7 มี.ค. 2562 #ประชาสัมพันธ์# องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ รั...
25 ก.พ. 2562 เชิญชวนผู้ที่สนใจ ขอเชิญร่วมบริจาคเลือดในวันที่26 กพ 62 เวลา 8:30-12:00 น. ณ หอประ...
18 ก.พ. 2562 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เรื่อง กำหน...
18 ก.พ. 2562 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เรื่อง กำหน...
25 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
20 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนแดง หม...
19 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกู่ หนองนา หนองแห...
19 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้...
19 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโสกผักหวาน ถ...
19 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านเ...
19 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแวง หมู่ที่ ...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 752770 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน