โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 
  แจ้งกำหนดการประชุมมอบนโยบายของนายอำเภอ วรศิษย์ พุฒจีบ     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ขอเแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกคน เข้าร่วมพิธี     จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561      
 
 
 
 


กิจกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เข้าแถวเคารพธงชาติและประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง...

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ท่านนายอำเภอบ้านเขว้า (นายวรศิษย์ พุฒจีบ ) พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ มาเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ (อบต.โนนแดง) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแ...

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

กิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาดภายในสำนักงานและตัดหญ้าทำความสะอาดรอบๆบริเวณรอบนอกสำนักงาน 2. ออกพื้นที่ในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในตำบลโนนแดง ทั้ง 9 หมู่บ้าน...


กิจกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เข้าแถวเคารพธงชาติและประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง...

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ท่านนายอำเภอบ้านเขว้า (นายวรศิษย์ พุฒจีบ ) พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ มาเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ (อบต.โนนแดง) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแ...

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

กิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาดภายในสำนักงานและตัดหญ้าทำความสะอาดรอบๆบริเวณรอบนอกสำนักงาน 2. ออกพื้นที่ในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในตำบลโนนแดง ทั้ง 9 หมู่บ้าน...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (โต๊ะข่าว) สภากาแฟสัญจร...

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และโครงการให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

กิจกรรมดูแลรักษา "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ"...

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2562...
 
 
11 ธ.ค. 2561 แจ้งกำหนดการประชุมมอบนโยบายของนายอำเภอ วรศิษย์ พุฒจีบ
4 ธ.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ขอเแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ คณะบริหาร ข้าราช...
30 พ.ย. 2561 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. 2561 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแทด่...
7 พ.ย. 2561 ขั้นตอนการชำระภาษี
2 ต.ค. 2560 การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด
25 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
20 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านโนนแดง หม...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังหิน บ้านห...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังโพน บ้านห...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนหัน บ้านโ...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายเรียก เ...
26 พ.ย. 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายมูลนิธิชัยพ...
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 228175 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน