โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2565    รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26
  6 ต.ค. 2564    รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 79
  6 ต.ค. 2564    รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564.. 83
  8 เม.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 148
  8 มี.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 145
  8 ก.พ. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 187
  14 ต.ค. 2563    รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 148
  7 ต.ค. 2562    รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 177
  8 ต.ค. 2561    ผลการปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 181
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4213205 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน