โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 27 ก.ย. 2562

กิจกรรมส่งเสริมต...

(ผู้ชม 212 คน)

วันที่ 27 ก.ย. 2562

กิจกรรมส่งเสริมต...

(ผู้ชม 204 คน)

วันที่ 27 ก.ย. 2562

กิจกรรมส่งเสริมต...

(ผู้ชม 209 คน)

วันที่ 27 ก.ย. 2562

กิจกรรมส่งเสริมต...

(ผู้ชม 217 คน)

วันที่ 26 ก.ย. 2562

กิจกรรมส่งเสริมต...

(ผู้ชม 224 คน)

วันที่ 26 ก.ย. 2562

กิจกรรมส่งเสริมต...

(ผู้ชม 213 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

ค่านิยมไทยสร้างส...

(ผู้ชม 330 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

การสร้างความปรอง...

(ผู้ชม 298 คน)

No results found

เลื่อนลง