โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 27 ก.ย. 2562

กิจกรรมส่งเสริมต...

(ผู้ชม 0 คน)

วันที่ 27 ก.ย. 2562

กิจกรรมส่งเสริมต...

(ผู้ชม 0 คน)

วันที่ 27 ก.ย. 2562

กิจกรรมส่งเสริมต...

(ผู้ชม 0 คน)

วันที่ 27 ก.ย. 2562

กิจกรรมส่งเสริมต...

(ผู้ชม 0 คน)

วันที่ 26 ก.ย. 2562

กิจกรรมส่งเสริมต...

(ผู้ชม 0 คน)

วันที่ 26 ก.ย. 2562

กิจกรรมส่งเสริมต...

(ผู้ชม 0 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

ค่านิยมไทยสร้างส...

(ผู้ชม 103 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

การสร้างความปรอง...

(ผู้ชม 78 คน)

No results found

เลื่อนลง