โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายโกฏ    โลมบตุร  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 089-5852095
 
 
นายวฒุิชาติ  มาสา   นายจำนงค์   ศิริพรมมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 089-8496790
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 093-3368300
   
   นายสมนึก   กาลเขว้า  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 081-3890143
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3688089 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน