โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 มิ.ย. 2565    กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 9
  27 พ.ค. 2565    การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 21
  25 พ.ค. 2565    ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น 28
  23 พ.ค. 2565    ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 24
  23 พ.ค. 2565    ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร 15
  19 พ.ค. 2565    #ประชาสัมพันธ์# 20 /5/65 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จะจัดโครงการจิตอาสาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ” โดยจะทำการปลูกบริเวณถนนหน้าอบต.โนนแดง ตั้งแต่เวลา 08.30 11
  3 พ.ค. 2565    คำสั่งปรับปรุงการกำหนดงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี 2565 34
  3 พ.ค. 2565    คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 18
  3 พ.ค. 2565    คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 19
  3 พ.ค. 2565    คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 17

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989575 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน