โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 2
  16 มี.ค. 2566    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 5 0
  22 ก.พ. 2566    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 4 8
  17 ก.พ. 2566    กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี 2566 2
  10 ม.ค. 2566    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 6
  29 พ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 2 8
  15 พ.ย. 2565    วันที่ 17 พ.ย.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจัดโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 16
  19 ต.ค. 2565    ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 1 24
  11 ต.ค. 2565    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 48
  30 ก.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดินและเปิดศูนย์การเรียนรู้ 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4213169 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน