โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ธ.ค. 2563    ประกาศระเบียบข้อบังคับการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาอบต.โนนแดง 9
  3 พ.ย. 2563    สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 17
  9 ต.ค. 2563    เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 32
  13 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะประจำปีงบปรัมาณ 2563 19
  4 ส.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาทท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 58
  29 มิ.ย. 2563    แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ของ อบต.โนนแดง 45
  1 มิ.ย. 2563    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EI 32
  1 พ.ค. 2563    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ หรือสิ่งปฏิกูลบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ โดยเด็ดขาดฝ่าฝืนปรับ 1000 บาท #ขอขอบคุณคะ 57
  30 เม.ย. 2563    กระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดคงทุกมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด ทั้งนี้การออกคำสั่งหรือประกาศของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ให้รอการสั่งการเชิงนโยบายจาก ศบค.ก่อน เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ และมีข้อกฎหมายรองรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อ 45
  16 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง #ประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรม เกี่ยวกับ #เทศกาล #ประเพณี เเละ #พิธีการต่างๆ 46

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3626786 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน