โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ก.ย. 2565    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 22 2
  23 ก.ย. 2565    ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 21 3
  20 ก.ย. 2565    การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (20%) ก.ย.65 3
  13 ก.ย. 2565    โครงการศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 8
  12 ก.ย. 2565    ผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ครึ่งปีหลัง (มีนาคม2565-สิงหาคม 2565) 4
  7 ก.ย. 2565    ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 20 8
  6 ก.ย. 2565    ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 19 14
  5 ก.ย. 2565    โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 24
  31 ส.ค. 2565    ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 18 12
  30 ส.ค. 2565    ประกาศ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 14

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4075975 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน