โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ก.ค. 2562    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ในวันที่15-17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดดอนไผ่ ตำบลโนนแดง จึงขอเชิญชวนผู้ที่อยากจะปฏิบัติธรรมทุกท่าน ร่วมกันปฏิบัติธรรมท 9
  26 มิ.ย. 2562    #ข่าวประชาสัมพันธ์# ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จะออกให้บริการนอกสถานที่ ร่วมกับโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดดอนไผ่ ตำบลโนนแดง จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะรับบริการในเรื่องต่างๆ 1. ลงทะเบียนขอรับเงินเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 14
  4 มิ.ย. 2562    #ประชาสัมพันธ์เชิญชวน# องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 26
  23 พ.ค. 2562    การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 28
  26 เม.ย. 2562    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านห 72
  11 เม.ย. 2562    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง# เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 28
  12 มี.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ( ตั้งแต่วันที่18-29 มีนาคม 2562 ) 34
  7 มี.ค. 2562    #ประชาสัมพันธ์# องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ รับบริจาคแก้วกาแฟ แก้วพลาสติกแข็งเพื่อนำไปใช้ทำขาเทียม ตามโครงการของโรงพยาบาลราชวิถี กทม. 44
  25 ก.พ. 2562    เชิญชวนผู้ที่สนใจ ขอเชิญร่วมบริจาคเลือดในวันที่26 กพ 62 เวลา 8:30-12:00 น. ณ หอประชุม อำเภอบ้านเขว้า 27
  18 ก.พ. 2562    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี 2562 34

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1312040 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน