โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ก.พ. 2564    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี 2564 14
  28 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 63
  28 ธ.ค. 2563    ประกาศระเบียบข้อบังคับการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาอบต.โนนแดง 45
  3 พ.ย. 2563    สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 52
  9 ต.ค. 2563    เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 1703
  13 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะประจำปีงบปรัมาณ 2563 53
  4 ส.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาทท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 90
  29 มิ.ย. 2563    แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ของ อบต.โนนแดง 75
  1 มิ.ย. 2563    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EI 62
  1 พ.ค. 2563    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ หรือสิ่งปฏิกูลบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ โดยเด็ดขาดฝ่าฝืนปรับ 1000 บาท #ขอขอบคุณคะ 94

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3688084 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน