โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 พ.ย. 2566    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 1 1
  4 ต.ค. 2566    ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี 2566 ครึ่งปีหลัง (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) 6
  25 ก.ย. 2566    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 16 45
  21 ก.ย. 2566    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 47
  20 ก.ย. 2566    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 15 56
  7 ก.ย. 2566    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 14 35
  22 ส.ค. 2566    รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2566 129
  17 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 44
  15 ส.ค. 2566    การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 13 38
  10 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 37

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4245151 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน