โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ก.ย. 2562    25 กันยายน 2562 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานส่งเสริม กลุ่มอาชีพและตลาดนัดชุมชนตำบลโนนแดง 4
  3 ก.ย. 2562    จดมหายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2562 7
  28 ส.ค. 2562    รับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง *ตำแหน่งนิติกร ปก./ชก.จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.(ว่าง ตุลาคม 62) จำนวน 1 อัตรา 17
  12 ก.ค. 2562    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ในวันที่15-17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดดอนไผ่ ตำบลโนนแดง จึงขอเชิญชวนผู้ที่อยากจะปฏิบัติธรรมทุกท่าน ร่วมกันปฏิบัติธรรมท 16
  26 มิ.ย. 2562    #ข่าวประชาสัมพันธ์# ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จะออกให้บริการนอกสถานที่ ร่วมกับโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดดอนไผ่ ตำบลโนนแดง จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะรับบริการในเรื่องต่างๆ 1. ลงทะเบียนขอรับเงินเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 46
  4 มิ.ย. 2562    #ประชาสัมพันธ์เชิญชวน# องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 59
  23 พ.ค. 2562    การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 36
  26 เม.ย. 2562    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อ.บ้านเขว้า ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านห 87
  11 เม.ย. 2562    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง# เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 36
  12 มี.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ( ตั้งแต่วันที่18-29 มีนาคม 2562 ) 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1531431 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน