โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ส.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาทท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14
  29 มิ.ย. 2563    แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ของ อบต.โนนแดง 14
  1 มิ.ย. 2563    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EI 4
  1 พ.ค. 2563    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ หรือสิ่งปฏิกูลบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ โดยเด็ดขาดฝ่าฝืนปรับ 1000 บาท #ขอขอบคุณคะ 24
  30 เม.ย. 2563    กระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดคงทุกมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด ทั้งนี้การออกคำสั่งหรือประกาศของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ให้รอการสั่งการเชิงนโยบายจาก ศบค.ก่อน เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ และมีข้อกฎหมายรองรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อ 24
  16 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง #ประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรม เกี่ยวกับ #เทศกาล #ประเพณี เเละ #พิธีการต่างๆ 26
  16 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์: องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง #ประกาศจังหวัดชัยภูมิ #คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ 29
  13 เม.ย. 2563    เชิญชวน พี่น้องท้องถิ่นไทยร่วมรณรงค์ แนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยง และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 5 งด - งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค - งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน - งดเว้นการรดน้ำขอพรญา 26
  3 เม.ย. 2563    ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 22
  1 เม.ย. 2563    เรียนพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนแดงที่เคารพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงได้ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิท 19 ณ สถานที่สาธารณะและบริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบล ขอความร่วมมือพี่น้องทุกคน หยุดเชื้อเพื่อชาติโดยการอยู่บ้าน #โรคติดต่อจะไม่ติดต่อ หากเรางดการติดต่อ 20

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2959385 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน