โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ต.ค. 2565    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 4
  30 มี.ค. 2565    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 108
  30 ก.ย. 2564    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 116
  20 ก.ย. 2564    แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉ.1 146
  28 พ.ค. 2564    แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉ.2 160
  2 พ.ย. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 155
  18 ก.ย. 2563    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 242
  24 ก.พ. 2563    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 150
  12 พ.ย. 2562    แผนดำเนินการประจำปี พ.ศ 2563 142
  12 ก.ค. 2562    แผนดำเนินการประจำปี พ.ศ 2562 145
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4213233 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน