โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ต.ค. 2566    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 24
  24 ต.ค. 2566    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 9
  11 เม.ย. 2566    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่2/2566 42
  11 ต.ค. 2565    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 45
  30 มี.ค. 2565    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 146
  30 ก.ย. 2564    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 165
  20 ก.ย. 2564    แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉ.1 181
  28 พ.ค. 2564    แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉ.2 195
  2 พ.ย. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 189
  18 ก.ย. 2563    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 279

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4245205 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน