โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 พ.ย. 2561    ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังหิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 33
  26 พ.ย. 2561    ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังโพน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 28
  26 พ.ย. 2561    ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนหัน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 29
  26 พ.ย. 2561    ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายเรียก เฉลียวชาติ ถึง นานางกุศล เลิศขุนทด (ห้วยบงใหญ่) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 27
  26 พ.ย. 2561    ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายมูลนิธิชัยพัฒนา ถึง สุระฟาร์ม ถึง บ่อขยะ บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 28
  20 พ.ย. 2561    ราคากลางโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายวุฒิชาติ มาสา ถึง บ้านนายอู๊ด แม่ทองย้อย บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 20
  20 พ.ย. 2561    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายจำลองศักดิ์ วงษ์คำ ถึง บ้านนายบุญมา วรรณสูง บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 21
  25 ก.ย. 2561    ทดสอบประกาศราคากลาง 50
  8 ส.ค. 2561    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 43
  8 ส.ค. 2561    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกู่ หนองนา หนองแห้ว บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 46

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 377737 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน