โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ก.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองอร ถึงบ้านนายคะนึง บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 67
  1 ก.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจิรพันธ์ เสมา นายทองสับ เสนชัย ถึงถนนสาย 225 บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 62
  1 ก.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอัครเดช บุญจง ถึงหนองโสมง บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 90
  28 มิ.ย. 2562    ราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตห้วยยาง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 52
  28 มิ.ย. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุปราณี ขำเขว้า ถึงบ้านนางนิภาพร พรมจันทร์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 66
  31 พ.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางประพันธ์ รัญชัย ถึงบ้านนายชัยรัตน์ สนธิชัย บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 23
  31 พ.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำฝาเหล็ก สายบ้านนางสุวรรณ์ กุลโนนแดง ถึงบ้านนายสุทิ สมัถชัย บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 24
  31 พ.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 21
  19 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกู่ หนองนา หนองแห้ว บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 52
  19 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายวุฒิชาติ มาสา ถึงบ้านนายอู๊ด แม่ทองย้อย (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 51

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2792233 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน