โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ก.พ. 2566    ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 4
  9 ก.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-002 สายบ้านโนนแดง-บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง 41
  24 ส.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 49
  15 ก.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลต์คอนกรีตรหัสทางหลวง ชยงถ.75-016 สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหลุบโพธิ์ ตำบลโนนแดง 40
  18 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชยงถ.75-002 สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ถึงบ้านห้วยยาง ตำบลโนนแดง 44
  18 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-001 สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ถึงบ้านซับช่องแมว ตำบลดนนแดง 43
  27 พ.ค. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม กุลธรรมโม ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 244
  27 พ.ค. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวง ถึงบ้านนายจำนงค์ ศิริพรมมา บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 268
  27 พ.ค. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพิศมัย โอวาทวงษ์ ถึงบ้านนางกาบ คณะยอด บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 266
  27 พ.ค. 2563    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเด็ด จ่าชัย ถึงบ้านนางดวงตา วงษ์คำ บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 9 240

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4213251 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน