โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 มี.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) 1
  28 ก.พ. 2566    ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 4
  17 ก.พ. 2566    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 6
  3 ม.ค. 2566    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2565 2
  19 ธ.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.75-005 สายบ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 (e-bidding) 8
  19 ธ.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.75-011 สายบ้านห้วยยาง (ต้นยาง) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 (e-bidding) 9
  1 ธ.ค. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2565 2
  28 พ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-005 สายบ้านเจริญผล-บ้านหนองอ้ม บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4(e-bidding) 10
  28 พ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-011 สายบ้านห้วยยาง (ต้นยาง) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2(e-bidding) 9
  28 พ.ย. 2565    เอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-005 สายบ้านเจริญผล-หนองอ้ม บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 (e-bidding) เลขที่ 1/2566 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4213202 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน