โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 เม.ย. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2565 32
  7 มี.ค. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 29
  3 ก.พ. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2565 25
  3 ม.ค. 2565    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2564 24
  7 ธ.ค. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2564 28
  30 พ.ย. 2564    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2564 21
  16 มี.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางAsphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ จำนวน 2 โครงการ 368
  1 มี.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-004 สายกลางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 144
  1 มี.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-012 สายบ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ถึง บ้านเขว้า ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 147
  9 ก.พ. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ 121

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989614 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน