โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 มี.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางAsphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ จำนวน 2 โครงการ 13
  1 มี.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-004 สายกลางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 15
  1 มี.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-012 สายบ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ถึง บ้านเขว้า ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 15
  9 ก.พ. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ 17
  22 ม.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-001 สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านซับช่องแมว ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 33
  22 ม.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-002 สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ถึง บ้านห้วยยาง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 32
  12 ม.ค. 2564    ประกาศยกเลิกโครงการงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 33
  15 เม.ย. 2563    ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.35-015 สายท่ากระบือ ถึงบ้านโนนตาด บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 78
  15 เม.ย. 2563    ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-006 สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ถึงบ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 77
  26 ก.ค. 2562    ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงเรียนบ้านโนนแดง ถึงลำห้วยชีลอง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 270

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3688136 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน