โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ก.ค. 2566    ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังลานมัน หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง (e-bidding) 12
  27 มิ.ย. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.75-008 สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 (e-bidding) 7
  6 มิ.ย. 2566    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขุนด่าน-บ้านโคกประดู่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-008 หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง 9
  1 มิ.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์เผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขุนด่าน-บ้านโศกประดู่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-008 บ้านโนนแดง ม.2 13
  24 เม.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 16
  14 มี.ค. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) 23
  7 มี.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 19
  28 ก.พ. 2566    ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 24
  17 ก.พ. 2566    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 23
  3 ม.ค. 2566    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2565 18

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4234046 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน