โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 สภา อบต.

นายประดิษฐ์   เทพนุรักษ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร  089-5127497

นายสายยนต์  ใสแสง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 085-4950136

 
 


 

นายวิรัช  แรงโนนแดง
เบอร์โทร 063-0084265

นางชาลิณี   แรงโนนแดง

เบอร์โทร 087-0168088

นางบุญลิ้ว  ไวประเสริฐ
เบอร์โทร 086-8892449
นางอำพร  สุภาพ
เบอร์โทร  098-6377381

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2

 
นายทองอร  หาญชัย
เบอร์โทร  080-4879799
   

นายเกรียงไกร  พลชัย

เบอร์โทร  087-3263658

นายหนูแดง จอกเงิน
เบอร์โทร  081-0626520
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5
นายบุญส่ง สุพมาตย์
เบอร์โทร  083-7464133
นายสาโรจน์  ฆ้องโนนแดง
เบอร์โทร  093-3893403
นางสาวละออง  หงส์วิหค
เบอร์โทร  062-1792183
นายศุภชัย  ฐานวิสัย
เบอร์โทร  088-3562295
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7
     
นายบุญยู้  ปิตะบุตร
เบอร์โทร  089-9285628
นางสาวสำราญ  ทนโนนแดง
เบอร์โทร  082-2032617
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 9
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3688083 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน