วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล ตำบลโนนแดง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สด เพื่อร่วมพิธีงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างรถตัดตีนตะขาบไฮดรอลิค ตามโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง สายลานมัน-ท่าขาม บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านโนนแดง บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้ามถนนสายโนนแดง-ห้วยยาง (นาครูชัย) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง