โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 38
  1 เม.ย. 2565    รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 38
  31 มี.ค. 2565    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 53
  17 มี.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 39
  5 พ.ย. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 34
  6 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 33
  4 ต.ค. 2564    แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 40
  4 ต.ค. 2564    รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 14
  12 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 100
  19 ต.ค. 2563    แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989649 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน