โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ก.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566- 2570 31
  19 ก.ย. 2565    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 30
  12 ก.ย. 2565    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 27
  4 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 92
  1 เม.ย. 2565    รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 87
  31 มี.ค. 2565    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 103
  17 มี.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 132
  5 พ.ย. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 82
  6 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 80
  4 ต.ค. 2564    แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 80

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4213236 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน