โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ก.พ. 2565    ประกาศแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) ประจำปี 2565 61
  25 ม.ค. 2565    ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 63
  21 ม.ค. 2565    ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ ประจำปี 2565 63
  8 พ.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์แผนการออกภาคสนามสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) 112
  5 พ.ย. 2564    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 62
  1 มิ.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 125
  26 เม.ย. 2564    ประกาศแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) ประจำปี 2564 123
  4 เม.ย. 2564    ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 126
  1 ก.พ. 2564    ประชาสัมพันธ์การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) 128
  15 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 113

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4076244 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน