โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

"เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี"

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2810764 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน