โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คุ่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 29
  16 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 29
  24 มิ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 29
  29 ก.ย. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 67
  23 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 72
  16 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 66
  10 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 61
  28 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 65
  30 มี.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 71
  23 ก.พ. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง สมัยสามัญ ที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 146

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 4213226 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน