โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 กองช่าง
   

   
  นายนวลจันทร์  จันปัญญา  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 091-3380300
 
 
นายอนุวัฒน์  แสนป้อง   นางสาวพรทิพย์  ลายประดิษฐ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร 088-3418770
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 097-3355652
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3646715 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน