โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายน่ารู้
ผลสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 กองคลัง
   

   
  นางสาวนงนุช   ศรีจันทร์  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 091-1499623
 
นางสาววนิดา  กล้องนอก นางสาวอารีวรรณ  บุญจิตร นางสาวนิยมพร     อุดมแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร  087- 9295078

นักวิชาการพัสดุ

โทร  096- 8133706

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร 063-7677727
   
  นางดาวรุ่ง  ชุมนาเสียว  
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทร 063-7701010
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3646741 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน