โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


๒๐/๐๔/๒๕๖๓ อบต.โนนแดง​ โดยการมอบหมาย จากท่านนายกโกฏ โลมบุตร ท่านปลัดธนนันท์ อนันต์สินชัย ให้นักวิชาการสาธารณสุข​ /จพง.ป้องกันฯ​ ออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ประชาชน รู้จักการป้องกันตัว ตามมาตรการป้องกัน


๒๐/๐๔/๒๕๖๓ อบต.โนนแดง​ โดยการมอบหมาย จากท่านนายกโกฏ โลมบุตร ท่านปลัดธนนันท์ อนันต์สินชัย ให้นักวิชาการสาธารณสุข​ /จพง.ป้องกันฯ​ ออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ประชาชน รู้จักการป้องกันตัว ตามมาตรการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -๑๙) และการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อสร้างความอุ่นใจ และคลายความกังวล เนื่องจากมีการรวมตัวกันจำนวนมาก ณ​ เมรุวัดดอนไผ่ บ้านงานศพหมู่ ๕