โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ


สวัสดีเช้าปีงบประมาณปี 2562 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสร้างทัศนคติในการทำงาน