โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.nondaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเด็กและเยาวชนไทยสดใส ไร้ปัญหาความรุนแรง


18/09/62 อบต.โนนแดง ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนแดง
ได้จัดทำโครงการเด็กและเยาวชนไทยสดใส ไร้ปัญหาความรุนแรง แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแดง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคติดต่อทางเพศ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนแดง
#ขอขอบคุณท่านวิทยากร ร.ต.อ.วิญญู คงโนนกอก
#ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการพร้อมคณะครู รร.บ้านโนนแดงทุกท่าน , กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ,ท่านสมาชิกสภา ที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะ#